DURANT EL CURS

XERRADES I TALLERS A ESO I BATXILLERAT

RESPIRAIRE ( Prevenció de tabaquisme)

Sexualitat

Anticonceptius i Malalties de Transmissió Sexual

Xerrada/ Taller Prevenció del consum d'alcohol

Imparteix tutor

Imparteix Infermera i Educadora Social

Imparteix Comare i Educadora social

Imparteix Infermera, educadora social i policia tutor

1r ESO

2n ESO

3r ESO

2n i 3r ESO


Taller de Cannabis

Xerrada Prevenció del consum d'alcohol i latres substàncies


A càrrec de l'infermer Pere Rosselló

A càrrec d 'Ovejas de Mica.


3r i 4t ESO,

Batxillerat i Cicles formatius


Educació Vial

Policia Tutor o Policia local

Dirigit a ESO

Perills d'Internet, Noves tecnologies i ciberbulling

A càrrec del Guàrdia Civil

Dirigit a 1r ESO

Prevenció de Violència Masclista

Educadora Social i Infermera

ESO i Batxillerat

Igualtat de gènere

Educadora Social i formadora juveni

2n ESO

L'Esport des de la igualtat d'oportunitats

Ponent Bel Calero

4t ESO

Xerrades de nutrició/Alimentació

Professors Pep Joan i Joana Maria

ESO i Batxillerat