EQUIP DIRECTIU

Josep Llinares Martorell

Director de centre i professor del departament d'orientació

jllinares@iesalbuhaira.cat

Conxita Tortell Martinez

Secretària del centre i professora del departament de matemàtiques.

ctortell@iesalbuhaira.cat

Vicenç Fluxà Cladera

Cap d'estudis del centre i professor del departament de Ciències Experimentals

fluxa@iesalbuhaira.cat

Pere Galan Massanet

Cap d'estudis adjunt del Cicle formatiu Professional i professor del departament d'Educació física.


pgalan@iesalbuhaira.cat


Toni Ferriol Alomar

Cap d'estudis adjunt del Cicle formatiu Professional i professor del departament d'Educació física.

tferriol@iesalbuhaira.cat