INFORMACIÓ AVALUACIÓ CURS 22-23 a 1r BATXILLERAT LOMLOE

Batxillerat de AVALUACIÓ LOMLOE. Famílies (1).pdf

CRITERIS DE PROMOCIÓ I TITULACIÓ

Tenint en compte el marc jurídic recollit en la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 18 de novembre de 2021 per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs 2021-2022.

El centre aprova els criteris de promoció i titulació a batxillerat que s'aplicaran en aquest curs 2021-2022.1r BATXILLERAT

1r BATXILLERAT CIÈNCIES

MATÈRIES DE 1r BAT. CIÈNCIES HORES CONTINGUTS I AVALUACIÓ


Llengua catalana i literatura 2.5Llengua castellana i literatura 2.5Primera llengua estrangera 3Filosofia 3 Matemàtiques I 4
Troncal d'opció, triar-ne 2: 2 *4 h
 • Biologia i geologia
 • Física i química
 • Dibuix tècnic I

Educació física 2
Específica, triar-ne dues: 2*3h
 • Anatomia aplicada
 • Cultura científica
 • Dibuix artístic I (no es fa)
 • Llengua i pràctica musical (no es fa)
 • Religió
 • 2ª llengua estrangera I
 • Tenologies de la informació i
la comunicació (TIC)
 • Tecnologia industrial I
 • Anàlisis musical I (no es fa)
 • Cultura audiovisual (no es fa)

Tutoria 1
TOTAL HORES 32
1r BATXILLERAT HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

MATÈRIES DE HUMANITATS I C.S. HORES CONTINGUTS I AVALUACIÓ

Llengua catalana i literatura 2.5Llengua castellana i literatura 2.5Primera llengua estrangera 3Filosofia 3 Matemàtiques I 4
Troncal d'opció, triar-ne 2: 2 *4 h
 • Economia

 • Hist. del mon contemporani

 • Literatura UniversalEducació física 2
Específica, triar-ne dues: 2*3h
 • Anatomia aplicada
 • Cultura científica
 • Dibuix artístic I (no es fa)
 • Llengua i pràctica musical (no es fa)
 • Religió
 • 2ª llengua estrangera I
 • Tenologies de la informació i
la comunicació (TIC)
 • Tecnologia industrial I
 • Anàlisis musical I (no es fa)
 • Cultura audiovisual (no es fa)

Tutoria 1
TOTAL HORES 32


2n BATXILLERAT

2n BATXILLERAT CIÈNCIES

MATÈRIES DE 2n BAT. CIÈNCIES HORES

Llengua catalana i literatura 3Llengua castellana i literatura 3Primera llengua estrangera 3 Històriad'Espanya 3 Matemàtiques II 4
Troncals, triar-ne 2: 2*4h
 • Biologia
 • Física
 • Química
 • Dibuix tècnic II

Història de la filosofia 3
Específica, triar-ne una: 4
 • Fonaments d'administració (no es fa)
 • Psicologia
 • 2ª llengua estrangera: Alemany II
 • Anàlisi musical II (no es fa)
 • CTMA (no es fa)
 • Història de la música i dansa.
 • Imatge i so (no es fa)
 • Tècniques d'expressió gràfico-plàstica (no es fa)
 • Tecnologia industrial II (no es fa)
 • TIC II


Tutoria 1

TOTAL HORES 32

2n BATXILLERAT HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

MATÈRIES DE HUMANITATS I C.S. HORES

Llengua catalana i literatura 3Llengua castellana i literatura 3Primera llengua estrangera 3 Història d'Espanya 3 Matemàtiques Aplicades a les CS 4
Troncals, triar-ne 2: 2*4h
 • Economia de l'empresa

 • Geografia

 • Història de l'art.


Història de la filosofia 3
Específica, triar-ne una: 4
 • Fonaments d'administració (no es fa)
 • Psicologia
 • 2ª llengua estrangera: Alemany II
 • Anàlisi musical II (no es fa)
 • CTMA (no es fa)
 • Història de la música i dansa.
 • Imatge i so (no es fa)
 • Tècniques d'expressió gràfico-plàstica (no es fa)
 • Tecnologia industrial II (no es fa)
 • TIC II


Tutoria 1

TOTAL HORES 32