PROGRAMA D'ACOMPANYAMENT ESCOLAR (PAE) i GRUP DE TÈCNIQUES D'ESTUDI

El Programa Acompanyament Escolar (PAE)  s'ha iniciat al novembre del curs 23-24.Per aquest curs tenim quatre grups aprovats de 10 alumnes cada grup i tres professors, Jordi Poquet, Jean Michel Mitoulis i AIna Reynés, hi participen una màxim de quaranta alumnes de primer, segon, tercer, quart i batxillerat. S'ofereixen 1h i 30 min de classe dos dies a la setmana. Són 65 h lectives en el periode escolar, des de l'inici al mes de novembre.Té previst acabar el Programa a finals del mes de maig d'aquest curs. El grup de tècniques d'estudi és de 25 hores lectives, s'organitzen les sessions mensualment i tenen una durada d'una hora. 

L'objectiu del Programa és aconseguir que alumnes que presenten dificultats  en determinades àrees aconsegueixin estratègies per la seva millora acadèmica, reforcin continguts i millorin hàbits d'estudi a nivell organitzatiu.


AULA VIRTUAL DE PAE  ALUMNES 1r ESO 

CURS 23/24

DE L'IES ALBUHAIRA

PROFESSOR

JEAN MICHEL MITOULISAULA VIRTUAL DE PAE  2n ESO 

CURS 23/24

DE L'IES ALBUHAIRA

PROFESSOR

JORDI POQUET


AULA VIRTUAL DE PAE 3r ESO 

i TÈCNIQUES ESTUDI 

CURS 23/24

DE L'IES ALBUHAIRA

PROFESSORA

AINA REYNÉS