PROFESSORAT CURS 23/24 

                                                        09/10/24

HORARI   ATENCIÓ A PARES DEL PROFESSORAT

professorat del centre amb hores de visita, curs 23-24.pdf

                                                                      04/10/24

TUTORS/RES GRUP CLASSE  


llistat de tutors amb hora de visita.pdf

                                                     04/10/24

CAPS DE DEPARTAMENT


caps departament amb horari reunions 23-24.pdf

DEPARTAMENT DE BIOLOGIA  I GEOLOGIARoberto Justo López.  Cap de Departament   roberto@iesalbuhaira.cat 

Vicenç Fluxà Cladera   vfluxa@iesalbuhaira.cat 

Leandre Santoja Garcia  lsantoja@iesalbuhaira.cat 

Miquela Rosselló ALomar  mrossello@iesalbuhaira.cat 

DEPARTAMENT DE  CIÈNCIES SOCIALS

Vicent Verdú Navarro vverdu@iesalbuhaira.cat 

Purificación Hernandez Mota phernandez@iesalbuhaira.cat 

Maria del Carmen Fernández Prieto mfernandez@iesalbuhaira.cat 

Catalina Font Payeras  cfont@iesalbuhaira.cat 

Emilio Menasalvas Bonnin emenasalvas@iesalbuhaira.cat 

Rafael Socias Tugores. Cap de Departament. Coordinador de la Comissió de normalització lingüística        rsocias@iesalbuhaira.cat 

Antoni Pons Esteva apons@iesalbuhaira.cat 

Joan Bennasar Ramis jbennassar@iesalbuhaira.cat 

DEPARTAMENT DE  DIBUIX I MÚSICAMargalida Ramis Crespí.  mramis@iesalbuhaira.cat 

Guillem Martorell Mir Cap de Departament  gmartorell@iesalbuhaira.cat 

Joana Maria Esteva Moranta  jesteva@iesalbuhaira.cat 

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ FÍSICA

Guillem Bujosa Quetglas. Cap de Departament   gbujosa@iesalbuhaira.cat 

Pere Galan Massanet  pgalan@iesalbuhaira.cat 

Toni Ferriol Alomar  tferriol@iesalbuhaira.cat 

Toni Amer Ginard Cap de Família Professional   aamer@iesalbuhaira.cat 

Marta Cardona Rigo mcardona@iesalbuhaira.cat 

Francesca Duran Servera  fduran@iesalbuhaira.cat 

Bel Calero Garau icalero@iesalbuhaira.cat 

Gonzal Ferrer Quetglas  gferrer@iesalbuhaira.cat 

Inma Munar Ramis  imunar@iesalbuhaira.cat Adrià Castro Ortega acastro@iesalbuhaira.cat 

Jaime Dezcallar Enseñat jdezcallar@iesalbuhaira.cat 

Daniel Pino Vidal  dpino@iesalbuhaira.cat 

David Escanellas  descanellas@iesalbuhaira.cat 

Toni Mir Miquel tmir@iesalbuhaira.cat 

Tomeu Barceló Oliver bbarcelo@iesalbuhaira.cat 

Miquel Munar Bernat mmunar@iesalbuhaira.cat 

Jaume Segura Boyeras jsegura@iesalbuhaira.cat 

Gabriel Tugores Alomar ( Professor en pràctiques )

DEPARTAMENT DE  FÍSICA I QUÍMICAPep Oliver RamisCap de Departament   joliver@iesalbuhaira.cat 

Maria del Mar Julià Tugores mjulia@iesalbuhaira.cat 

Magdalena Mascaró Bestard  mmascaro@iesalbuhaira.cat 


DEPARTAMENT DE  MATEMÀTIQUESJaume Pomar Cabanellas.   Cap de Departament  jpomar@iesalbuhaira.cat 

Conxita Tortell Martínez ctortell@iesalbuhaira.cat 

Maria Alorda Vilarrubias malorda@iesalbuhaira.cat 

Conrado José Navarro Francés cnavarro@iesalbuhaira.cat 

Esperança Tugores Taberner etugores@iesalbuhaira.cat 

Antonio  Miguel Serra Hernández   aserra@iesalbuhaira.cat 

DEPARTAMENT DE  LLENGUA CATALANAMiquel Àngel Jaume Femenies   majaume@iesalbuhaira.cat 

Pere Perelló Vallori  Cap de Departament pperello@iesalbuhaira.cat 

Joan Mateo Cladera   jmateu@iesalbuhaira.cat 

Lourdes Llufriu Rubiales  lllufriu@iesalbuhaira.cat 

DEPARTAMENT DE  LLENGUA CASTELLANAMarta Lavado Salvà.   mlavado@iesalbuhaira.cat 

Maria José González Castro .Cap de Departament    mjgonzalez@iesalbuhaira.cat 

Catalina Moragues Pujol   cmoragues@iesalbuhaira.cat 

Elena Ferrutxe Fernández   eferrutxe@iesalbuhaira.cat 

DEPARTAMENT DE  LLENGÜES ESTRANGERESJoana Maria Molinas Sastre.  Cap de Departament  jmolinas@iesalbuhaira.cat 

Cati Gost Vallespir  cgost@iesalbuhaira.cat 

 Xisca Cladera Bibiloni xiscacladera@iesalbuhaira.cat 

Francesca Morey Bover   fmorey@iesalbuhaira.cat 

Miquel Soler Pocoví   msoler@iesalbuhaira.cat 

Isabel Gost Torrandell igost@iesalbuhaira.cat 

Erica Maria López Lasheras. Professora Alemany  

DEPARTAMENT DE  ORIENTACIÓJosep Julià Tugores.  Cap de Departament i orientador   jjulia@iesalbuhaira.cat 

Josep Llinares Martorell . Director i orientador jllinares@iesalbuhaira.cat 

Maria Isabel Gual Mas mgual@iesalbuhaira.cat 

Yolanda Domínguez Antúnez  ydominguez@iesalbuhaira.cat 

Jean Michel Mitoulis Canaves   jmitoulis@iesalbuhaira.cat 

Jordi Poquet Martorell  jpoquet@iesalbuhaira.cat 

Merce Perelló Tarragona. Orientadora   mperello@iesalbuhaira.cat 

Catalina Quetglas Mas  cquetglas@iesalbuhaira.cat 

Francisca Tortell Martínez  ftortell@iesalbuhaira.cat 

DEPARTAMENT DE SANITATFrancina Alemany Comas  falemany@iesalbuhaira.cat 

Joana Arrom Martorell  jarrom@iesalbuhaira.cat 

Catalina Perelló Roig  catalinaperello@iesalbuhaira.cat 

Joan Fiol  Reynés. Cap de Departament   jfiol@iesalbuhaira.cat 

Joana Maria Riera Darder     jriera@iesalbuhaira.cat 

Antonia Maria Febrer Lliteras afebrer@iesalbuhaira.cat 

Catalina Maria Perelló Roig  cperello@iesalbuhaira.cat 

Antònia Parera Blanes aparera@iesalbuhaira.cat 

Maria Francesca Martorell Mas xmartorell@iesalbuhaira.cat 

DEPARTAMENT DE  TECNOLOGIAAina Maria Reynés Ibáñez.   areynes@iesalbuhaira.cat 

Joan Ramonell Alzamora.  Coordinador de TIC     jramonell@iesalbuhaira.cat 

Oscar Aparici Tarazón Cap de Departament    oaparici@iesalbuhaira.cat 

Maria Magdalena Fons Gayà  mmascaro@iesalbuhaira.cat 

COMISSIÓ DE DINAMITZACIÓ

 Conxita Tortell Martínez

 Margalida Ramis Crespí

Toni Ferriol 


COMISSIÓ    AMBIENTAL

Leandre Santonja Garcia Coordinador

Jordi Poquet Martorell

Vicenç Fluxà Cladera

COMISSIÓ DE DIGITALITZACIÓ

 Esperança Tugores Taberner Coordinadora

 Pere Galán Massanet

Margalida Ramis Crespí

Joan Ramonell Alzamora


COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA I COEDUCACIÓ

 Jordi Poquet Martorell  Coordinador 

Maria Alorda Villarubias

Joana Maria Riera Darder

Guillem Martorell Mir

Mercé Perelló Tarragona

Francina Alemany Comas

Josep Oliver Ramis

Isabel Socias Gost

Mari Angeles Saletas

Elsa Vanrell Gil 

 


COMISSIÓ DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

Rafel Socias Tugores.Coordinador

Miquel àngel Jaume Femenias

Pere Perelló Vallori

Catalina Font Payeras

Maria Bel Gual Mas

COMISSIÓ DE COEDUCACIÓ

Joana Maria Riera Darder (coordinadora)

Jordi Poquet Martorell

Maria Alorda Villarubias

Guillem Martorell Mir

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ DE LA SALUT

 Toni Ferriol Alomar. Cap d’estudis adjunt.

 Mercè Perelló. Departament Orientació i Orientadora

-Catalina Perelló Roig. Professora  cicles formatius sanitaris

Yolanda Domínguez Antúnez . Pedagoga departament orientació

Katya Molinas . Infermera CS Marines

 Catiana Soler Martorell . Educadora Social

 Pep Oliver Ramis . Coordinador/FQ

 Xavier Lluis Quetgles . Policia Tutor

COORDINADOR D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: Francina Alemany Comas

COORDINADOR DE NOVES TECNOLOGIES: Joan Ramonell Alzamora

COORDINADOR DE BATXILLERAT: Josep Oliver Ramis

COORDINADORA DE LA PÀGINA WEB: Aina Maria Reynés Ibañez

COORDINACIÓ DE FORMACIÓ: Antoni Ferriol Alomar

COORDINADOR DE CONVIVÈNCIA:  Jordi Poquet Martorell

       ERASMUS+ Xisca Cladera BibiloniEOIES ANGLÈS

Xisca Cladera Bibiloni

Erica Maria Lopez Lasheras