CONSELL ESCOLAR

EQUIP DIRECTIU

Josep Llinares Martorell ( Director)

Vicenç Fluxà Cladera ( Cap d'Estudis)

Conxita Tortell Martínez ( Secretària)


PROFESSORAT

Yolanda Dominguez Antúnez

Toni Ferriol Alomar

Roberto Justo López

Marta Lavado Salva

Joan Ramonell Alzamora

Jaume Segura Boyeras

PARES I MARES

Gabriel Cabot Carbonell

Magdalena Munar Vallespir

Maria Àngels Saletas Moreno

ALUMNES

Jaume Sebastià Serra Aguiló

Ariadna Quetglas Álvarez

Elsa Vanrell Gil

PERSONAL NO DOCENT

Isabel Socias Gost

REPRESENTANT DE L'AJUNTAMENT

Mariano J. Serra Sabater