Gestib

HISTÒRIA DEL CENTRE

L'institut va ser construït entre els anys 1994 i 1995, inaugurat el juny del 1995 essent batlle el Sr. Miquel Ramis Martorell. La construcció de l’IES va representar al poble de Muro, veure complert el desig que els seus joves poguessin acabar al municipi la seva escolarització obligatòria.

El curs 97/98 es decidí denominar al centre IES ALBUHAIRA, un nom que fa referència al parc natural de s'Albufera de Mallorca, que es troba al municipi de Muro,

L'institut ha cumplit vint i cinc anys d'existència. Al llarg d'aquests anys el nostre centre ha desenvolupat una continuada tasca educativa de compromís amb la formació dels nostres alumnes. Més de dos cents alumnes de batxillerat han acabat els seus estudis i han cursat estudis universitaris a un bon ventall d'universitats a Espanya i a l'estranger, amb una preparació excel·lent.  

Més de cinc-cents alumnes han cursat els seus estudis de Formació Professional, actualment el centre té convenis de col·laboració amb més de tres centes empreses i hem entregat el Programa Erasmus Plus amb estades d'aprenentatge i intercanvi d'experiències, per a professors i alumnes, a diversos països d'Europa.

Actualment la nostra oferta educativa conta amb tres cicles de formació professional nous : Tècnic Superior en Condicionament fïsic, Tècnic Superior en Dietètica, Tècnic en cures auxiliars d'infermeria . Continuam amb els estudis de batxillerat de la Modalitat de Ciències Socials i de Batxillerat de Ciències i Tecnologia. Els cicles de Formació Profesional de  Tècnic en guia en el medi natural i de temps lliure i Tècnic superior en ensenyament i animació socioesportiva.