PER UNA BONA FORMACIÓ QUE ENS PREPARA PER UN FUTUR MILLOR

ESO,PMAR, PRAQ


  • Assignatures i hores impartides per nivells.

  • Criteris de promoció i titulació

BATXILLERAT CIÈNCIES i BATXILLERAT CIÈNCIES SOCIALS I HUMANITATS

  • Assignatures i hores impartides per nivells.

  • Criteris de promoció i titulació

FORMACIÓ PROFESSIONAL SANITAT

  • Assignatures i hores impartides per nivells.FORMACIÓ PROFESSIONAL

ACTS. FÍSICO-ESPORTIVES

  • Assignatures i hores impartides per nivells.