FAMÍLIES

Gestib

Informació del curs 22/23

CRITERIS DE PROMOCIÓ I TITULACIÓ CURS 21-22

Tenint en compte el marc jurídic recollit en la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 18 de novembre de 2021 per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs 2021-2022.

El centre aprova els criteris de promoció i titulació a ESO que s'aplicaran en aquest curs 2021-2022.