PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA FORMACIÓ PROFESSIONAL

Gestib

                                                     29/05/24

CALENDARI MATRÍCULA CURS 25/24


Calendari del procés d’admissió i matrícula als cicles formatius de formació professional règim general en la modalitat presencial, règim intensiu i cursos d’especialització 

(curs 2024-2025)

         

PROCÉS D'ADMISSIÓ A CICLES FORMATIUS


El procés s'ha de realitzar telemàticament a través de la següent pàgina 

https://www.caib.es/sites/fp/ca/prova_portada/?campa=yes 

des del dia 3 al dia 28 de juny.

Entrar a l'apartat de FP PRESENCIAL

Les consultes referents al procés d'admissió s'han de realitzar per correu electrònic a la següent adreça: admissio@iesalbuhaira.cat

La llista provisional de sol·licitants (sense adjudicació de places) es publicarà dia 8 de juliol

Les reclamacions s'hauran de presentar telemàticament o al centre els dies 8, 9 i 10 de juliol.

La llista definitiva d'admesos amb les adjudicacions i la llista d'espera es publicarà el dia 17 de juliol.

La matrícula s'ha de realitzar presencialment a l'institut els dies 17, 18 i 19 de juliol, de 9 a 14 hores.

Els fulls de matrícula estaran a l'apartat "Tràmits" -> "Preinscripció i matrícula de formació professional"
Calendaria_FP_Dual_general-intensiva-CE (4).pdf