LOMLOE CURS 23-24                 2n , 4t ESO , 2n BATXILLERAT 

presentacio POAP.pptx.pdf

OFERTA FORMATIVA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Oferta_FP_2022-23_2b_GM.pdf

 LOMLOE CURS 22-23                                1r , 3r ESO i 1r BATXILLERAT

Copia de L'ESO A LA LOMLOE.pdf

  LOMLOE  a 1r i 3r ESO 

Copia de Noves optatives LOMLOE.pdf

  OPTATIVES a 1r i 3r ESO 


Copia de EL BATXILLERAT A LA LOMLOE.pdf

 LOMLOE  a 1r BATXILLERAT

MODEL BUTLLETÍ  3r ESO i  1r BATXILLERAT  JUNY 2023


model informe notes 3r ESO i 1r Batxillerat.pdf
Criteris promoció a l'ESO.pdf

CRITERIS  DE PROMOCIÓ A ESO

presentaci-n-simplificada-evau.pdf

INFORMACIÓ PROVA ACCÉS UNIVERSITAT 

INFORMACIÓ AVALUACIÓ  LOMLOE

Batxillerat de AVALUACIÓ LOMLOE. Famílies (1).pdf
ESO de AVALUACIÓ LOMLOE. Famílies (1).pdf

FULLS INFORMATIUS PER LES FAMÍLIES  LOMLOE