Gestib

LLISTA PROVISIONAL ADMESOS MOBILITAT ALUMNES 07/12/22

pag 1_p 2_merged.pdf
CFGM Llistat PROVISIONAL alumnat admés.pdf

LLISTA PROVISIONAL ADMESOS MOBILITAT PROFESSORS 25/11/22

CFGM_Llista provisional mobilitats professorat.pdf
ECHE_Llista provisional mobilitats professorat.pdf
SCH_Llista provisional mobilitats professorats.pdf

CONVOCATÒRIA per a realitzar 6 cursos per a professorat de Cicle Formatiu de Grau Mitjà de durada aproximada, 7 dies cadascun. CONSULTAU DOCUMENTACIÓ

CFGM_Convocatòria CURSOS (1).pdf
CFGM_Annex I (inscripció procés selectiu CURSOS).pdf
CFGM_Annex III (autorització consentiment tractament de dades personals).pdf
CFGM_Annex II (autorizació drets imatge).pdf

CONVOCATÒRIA per a realitzar un jobshadowing a un centre de Formació Professional. Hi podrà participar només professorat de Cicles Formatius de Grau Mitjà. CONSULTAU DOCUMENTACIÓ

CFGM_Convocatòria JOBSHADOWING .pdf
CFGM_Annex I (inscripció procés selectiu CURSOS).pdf
CFGM_Annex II (autorizació drets imatge) (1).pdf
CFGM_Annex III (autorització consentiment tractament de dades personals).pdf

CONVOCATÒRIA per a realitzar 6 cursos per a professorat d'ESO i Batxillerat de durada aproximada, 6 dies cadascun. CONSULTAU DOCUMENTACIÓ.

SCH_Convocatòria CURSOS .pdf
SCH_Anexo I (inscripción proceso selectivo CURSOS).pdf
SCH_Anexo II (autorización derechos imagen).docx.pdf
SCH_AnexoIII (autoritzación consentimento de datos personales).pdf

COORDINADORES PROGRAMA ERASMUS

FRANCINA ALEMANY I COMAS

XISCA CLADERA I BIBILONI

erasmus@iesalbuhaira.cat