NOUS ESTUDIS

El termini de sol·licituds d’admissió serà de dia 17 d’agost al 7 de setembre de 2020.

El procediment per a la sol·licitud d’admissió es durà a terme mitjançant el tràmit telemàtic, al qual es podrà accedir des de la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors: fp.caib.es

Una de les novetats d’aquest procediment d’admissió serà que la persona interessada podrà sol·licitar fins a 10 opcions de cicles formatius que vol cursar, en el cas de cicles de grau mitjà i grau superior i fins a 5 opcions en el cas del cicles d’FPB.

TÈCNIC SUPERIOR EN DIETÈTICA (SAN 32 LOGSE)

Sortides professionals:

 • Tècnic en dietètica i nutrició.
 • Responsable d’alimentació en empreses de càtering.
 • Tècnic en higiene d’aliments.
 • Consultor d’alimentació.
 • Educador sanitari.
 • Atenció primària i serveis generals de salut.
 • Hosteleria, restauració i industries alimentàries.
 • Salut pública i serveis d’higiene dels aliments.
 • Serveis generals hospitalaris: unitats i serveis de dietètica i nutrició.
 • Serveis de restauració, cuines d’hospitals, empreses de càtering, restaurants, hotels, menjadors col·lectius.

TÈCNIC SUPERIOR EN CONDICIONAMENT FÍSIC (AFD 32)

Sortides professionals:

 • Entrenador/a de condicionament físic en sales d’entrenament polivalent de gimnasos o poliesportius i en instal·lacions aquàtiques.
 • Entrenador/a de condicionament físic per grups amb suport musical en gimnasos, instal·lacions aquàtiques o poliesportives.
 • Entrenador/a personal.
 • Instructor/a de grups d’hidrocinèsia i cura personal.
 • Promotor d’activitats de condicionament físic.
 • Animador/a d’activitats de condicionament físic.
 • Coordinador/a d’activitats de condicionament físic i d’hidrocinèsia.
 • Monitor/a d’aeròbic, step, cicle indoor, fitness aquàtic, activitats afins.
 • Instructor/a d’activitats de condicionament físic per col·lectius especials.