Departaments didáctics i de familia professional

DEPARTAMENT DE BIOLOGIA I GEOLOGIA

Professorat:

Margarlida Cifre Bibiloni

Vicenç Fluxà Cladera

Roberto Justo López          (Cap de Departament)

Bartomeu Oliver Marquès

Josep Oliver Ramis

Hora de reunió de departament: divendres 11:05h


DEPARTAMENT DE SOCIALS: GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Professorat:

Antoni Bonet Rullán

Antoni Carbonell Castelló

Catalina Font Payeras          (Cap de Departament)

Ramon Gayà Barceló

Jorge Quintana Ruíz

Maria del Mar Sánchez Vich

Rafel Socias Tugores

Hora de reunió de departament: divendres 9:50h


DEPARTAMENT DE DIBUIX I EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL

Professorat:

María del Carmen Estelles Femenía          (Cap de Departament)

Rosa Maria Ginard Serrano

Hora de reunió de departament: dilluns 9:50h


DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA

Professorat:

Antoni Amer Ginard

Francisco José Aragón Mollà

Guillem Bujosa Quetglas         (Cap de Departament)

Pedro Galán Massanet

Francesc Lliteras Reche

Immaculada Munar Ramis

Francesc Segura March

Rubén Omar Sellanes Lella

Hora de reunió de departament: dijous 13:10h


DEPARTAMENT DE LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

Professorat:

María Cristina García Martín

María José Gonzalez Castro         (Cap de Departament)

Enrique Lázaro Antich

Catalina Moragues Pujol

Hora de reunió de departament: dimarts 9:50h


DEPARTAMENT DE LLENGUA CATALANA I LITERATURA

Professorat:

Caterina Llompart Llòria

Pere Perelló Vallori         (Cap de Departament)

Joana Maria Sastre Vanrell

Hora de reunió de departament: dijous 12:00h


DEPARTAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES

Professorat:

Catalina Gost Vallespir         (Cap de Departament)

Francisco Javier Maravé Bueno

Joana Maria Molinas Sastre

Maria Magdalena Nicolau Cladera

Angelina Pérez Sánchez

Catalina Rigo Darder

Maria Magdalena Siquier Simó

Hora de reunió de departament: dimarts 11:00h


DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES

Professorat:

Conchita Tortell Martínez

Jaume Pomar Cabanellas         (Cap de Departament)

Catalina Bonet

Antoni Andreu Arrom Martorell

Hora de reunió de departament: dimecres  9:50h


DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

Professorat:

Josep Cerdà Baldò

Joan Ramonell Alzamora

Aina Reynés Ibañez         (Cap de Departament)

Hora de reunió de departament: dimecres  12:00h