Departament de Matemàtiques

Membres del departament de matemàtiques

Jaume Pomar
Cap del departament de Matemàtiques
Cap del departament de matemàtiques.
Conxita Tortell Martínez
Secretaria
Secretaria del centre i membre del departament de matemàtiques.  
Maria Francisca Alorda
Professora de matemàtiques
Professora del departament de matemàtiques.
Esperança Tugores
Professora de matemàtiques
Professora de matemàtiques

 

Maria Antònia Mas Gual

Professora de Matemàtiques

mamas@iesalbuhaira.cat

FULL INFORMATIU PER A PARES DE MATEMÀTIQUES  A ESO I BATXILLERAT