PROFESSORAT CURS 22/23

HORARI ATENCIÓ A PARES DEL PROFESSORAT

professorat del centre amb hores de visita 22-23.pdf

PROFESSORAT NOUVINGUT CURS 22-23


COMISSIONS


  • Comissió Salut

  • Comissió de Convivència i Coeducació

  • Comissió Extraescolar

  • Comissió Normalització Lingüística

  • TIC


FORMACIÓ PROFESSIONAL