PROGRAMA D'ACOMPANYAMENT ESCOLAR

El Programa Acompanyament Escolar (PAE) s'ha iniciat, el 29 de Novembre del curs 20-21 i, hi participen una màxim de vint alumnes de primer, segon i tercer ESO. S'ofereixen 1h i 30 min de classe dos dies a la setmana. L'horari és de 15:30h a 17:00h al centre.

El centre ha organitzat dos grups , un grup dilluns i dimecres i el segon grup dimarts i dijous .S'impartiran 65 h lectives en el periode escolar. Des l'inici al mes de novembre, té previst acabar el Programa al mes de juny d'aquest curs.

L'objectiu del Programa és aconseguir que alumnes que presenten dificultats en determinades àrees aconsegueixin estratègies per la seva millora acadèmica, reforcin continguts i millorin hàbits d'estudi a nivell organitzatiu,

AULA VIRTUAL DE PAE CURS 21/22

DE L'IES ALBUHAIRA