Pla de Pendents i alumnes repetidors

Material per departaments

Dates

Es podrà recuperar la matèria pendent d’altres cursos sempre que s’aconsegueixi una qualificació mínima de 4 a les dues primeres avaluacions i una valoració positiva de feina assistència, actitud i lliurament de tasques de recuperació.

En el cas que l’alumne no recuperi durant el curs tendrà una altra oportunitat al Juny.

Descarregau-vos aquí el pla de pendents

Responsable: Mª José González/tutors de seguiment

Dates

Es podrà recuperar la matèria pendent d’altres cursos sempre que s’aconsegueixi una qualificació mínima de 4 a les dues primeres avaluacions i una valoració positiva de feina, assistència, actitud i lliurament de tasques de recuperació.

En el cas que l’alumne no recuperi durant el curs tendrà una altra oportunitat al juny

Procediment

Exàmens parcials i final si no aprova per parcials. Hi ha una feina preparada que permetrà pujar fins un punt.

Dates

Exàmens Parcials: 22 de gener i 1 d’abril  a les 14:05 

Examen Final: 6 de maig a les 14:05 

Responsables: Jaume Pomar/Conxita Tortell

Procediment

Anglès:

Es podrà recuperar la matèria pendent d’altres cursos sempre que s’aconsegueixi una qualificació mínima de 4 a les dues primeres avaluacions i una valoració positiva de feina, assistència, actitud i lliurament de tasques de recuperació.

En el cas que l’alumne no recuperi durant el curs haurà de presentar les feines i presentar- se a l’examen

Alemany:

Dates

Anglès:

Les setmanes per l’entrega de les tasques de recuperació seran:

– del 25 al 29 de novembre

– del 17 al 21 de febrer

– del 5 al 8 de maig

L’examen: 27 de maig

Alemany:

Procediment

EXAMEN. El quadernet de pendents servirà per pujar la nota en cas de dubte.

Responsables: RobertoJusto/Pep Oliver

Dates

Data revisió quadern: dimecres 15 de gener a les 14:05h a l’aula del CFGM

Examen final: dijous 30 d’abril a les 14:05h a l’aula del CFGM

Procediment

Examen i exercicis.

Els alumnes poden demanar dubtes els dimecres de 14:05 a 15:00

 

Dates

Examen: Dimecres 1 d’abril de 2019

Tasques: Dimecres 1 d’abril de 2019

Dates

MÚSICA:

Lliurament 1r treball: Dijous 12 de desembre de 2019

Lliurament 1r treball: Dijous 5 de març del 2020

Lliurament 1r treball: Dijous 7 de maig del 2020

Llirament dels treballs pendents: Dijous 14 de maig de 2020.

El lliurament serà sempre al primer pati a l’aula de música

PLÀSTICA

Les tasques s’han d’entregar el dimecres 13 de maig de 2020 a les 14:05 a l’aula de plàstica.

 

Procediment

MÚSICA

Professor/a responsable: Margalida Ramis

L’alumnat amb música pendent, ha de realitzar un treball proposat per trimestre. Aquests treballs s’explicaran a una reunió informativa, el dia 28 de novembre el temps del pati.

Si així i tot, no es supera l’assignatura, hi haurà la prova extraordinària de setembre amb l’entrega dels tres treballs.

PLÀSTICA

Professor responsable: Guillem Martorell

Lliurament de feines encomanades

Els alumnes poden demanar dubtes al llarg del curs al professor encarregat. L’horari serà tots els dimecres al primer pati a l’aula de plàstica.

Procediment

Professor responsable: Adrià Muntaner

  1. Lectura i estudi de varis temes. Posterior realització de fitxes comprensives
  2. Lectura i estudi de varis temes. Posterior resposta a preguntes elaborades pel professor
  3. Elaboració d’un treball encomanat pel professor

Dates

Dimarts 3 desembre 2019 reunió informativa i lliurament del dossier de recuperació de pendents per part del professor

-Dimarts 7 gener 2020 realització de la prova de recuperació de pendents, Lliurament de les fitxes comprensives i del treball

Les reunions i lliurament es faran a les 14:05 a l’aula d’audiovisuals

 

 

Procediment

Professor responsable: Rafel Socías

EXAMEN.

La Tasca de pendents servirà per pujar la nota en cas de dubte.

Dates

Entrega de les tasques en 3 parts:

  • 29 de gener
  • 25 de març
  • 13 de maig

Examen:

  • 13 de maig

Tots els lliuraments i examen es faran al depaftament de Socials a les

14:05h

 

Procediment

Professor responsable: Emili Menasalvas

EXAMEN I TASCA

La Tasca de pendents servirà per pujar la nota en cas de dubte.

Data

Examen i entrega de la tasca dia 12 de maig a les 14:05 al departament de Ciències Socials