wifi

WIFI ec008004

El centre IES ALBUHAIRA disposa de la xarxa ec008004 per a alumnes i professors. Aquesta xarxa té les següents característiques:

  • Cada usuari només es pot connectar a un dispositiu. Per exemple, si teniu el mòbil connectat haureu de desconnectar-lo de la wifi per a poder connectar una tablet.

  • L’usuari és individual i per a connectar-se s’han d’emprar les credencials del Gestib. Si teniu dubtes de l’usuari adreçau-vos a la secretària del centre.

  • S’hauran de fer uns canvis a les opcions de seguretat de xarxa del dipositiu. Segui les instruccions aquí

En cas d’haver de connectar un dispositiu windows haureu de descarregar-vos i instal·lar aquest plugin. Seguiu les instruccions que teniu abans per a la seva configuració.