CF Grau Mitjà

CFGM TÈCNIC EN CONDUCCIÓ D’ACTIVITATS FISICOESPORTIVES EN EL MEDI NATURAL

Activitats físiques per a persones discapacitades

Administració, gestió i comercialització en la petita empresa

Conducció de grups a cavall i cures equines bàsiques

Conducció de grups en bicicletes

Desplaçament, estada i seguretat en el medi natural terrestre

Dinàmica de grups

Fonaments biològics, salut i primers auxilis

Formació en centres de treball

Formació i orientació laboral

Llengua estrangera – Anglès

Tutoria

CFGM TÈCNIC EN CURES AUXILIARS D’INFERMERIA (SAN23)

Tècniques bàsiques d’infermeria

Promoció de la salut i suport psicològic al pacient

Higiene del medi hospitalari i neteja laboral

Operacions administratives i documentació sanitària

Tècniques d’ajuda odontològica i estomatològica

Formació i orientació laboral

Relacions en l’equip de treball

Formació en centres de treball

Tutoria