BatxilleratBATXILLERAT D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

PRIMER

Assignatures comunes:

Llengua Castellana i Literatura I, Primera llengua estrangera I, Filosofia, Matemàtiques aplicades, a les Ciències Socials.

Assignatures troncals d’opció:

Triar-ne dues entre: Economia, Història del món contemporani, Literatura Universal, Economia, Història del món contemporani, Literatura Universal.

Assignatures específiques:

Educació física. Triar-ne dues entre: Alemany, TIC, Cultura Audiovisual I, Religió catòlica, Anatomia aplicada, Cultura científica, Llenguatge i pràctica  musical, Anàlisi musical I, Tecnologia industrial I.

Lliure configuració autonòmica:

 Llengua catalana i literatura.

Altres:

Tutoria.

SEGON

Assignatures comunes:

Llengua castellana i literatura II, Primera llengua estrangera, Història d’Espanya, Matemàtiques aplicades a les CS II, Història de la filosofia.

Assignatures troncals d’opció:

Triar-ne dues entre: Economia de l’empresa, Geografia, Història de l’Art.

Assignatures específiques:

Triar-ne dues entre: Fonaments d’administració, Psicologia, Alemany, TIC, Dibuix artístic II, Anàlisi musical II, CTMA, dansa, Imatge i so, Tecnologia Industrial II, Història de la música i dansa, Imatge i so, Tecnologia Industrial II, Tècniques d’expressió gràfico-plàstica.

Lliure configuració autonòmica:

 Llengua catalana i literatura.

Altres:

Tutoria.

 BATXILLERAT DE CIÈNCIES

PRIMER

Assignatures comunes:

Llengua castellana i literatura I, Primera llengua estrangera I, Filosofia, Matemàtiques, aplicades a les Ciències Socials.

Assignatures troncals d’opció:

Triar-ne dues entre: Biologia i geologia, Física i química, Dibuix tècnic I.

Assignatures específiques:

Educació física. Triar-ne dues entre: Alemany, TIC,  Cultura Audiovisual I, Religió catòlica,  Anatomia aplicada, Cultura científica, Dibuix tècnic I, Llenguatge i pràctica musical, Anàlisi musical I, Tecnologia industrial I.

Lliure configuració autonòmica:

 Llengua catalana i literatura.

Altres:

Tutoria.

SEGON

Assignatures comunes:

Llengua castellana i literatura II, Primera llengua estrangera, Història d’Espanya, Matemàtiques aplicades a les CS II, Història de la filosofia.

Assignatures troncals d’opció:

Triar-ne dues entre: Biologia, Física, Química, Geologia, Dibuix tècnic II

Assignatures específiques:

Triar-ne dues entre:  Fonaments d’administració, Psicologia, Alemany, TIC, Dibuix artístic II, Anàlisi musical II, CTMA, Història de la música i dansa, Imatge i so, Tecnologia Industrial II, Tècniques d’expressió gràfico-plàstica.

Lliure configuració autonòmica:

 Llengua catalana i literatura.

Altres:

Tutoria.