Equip directiu

Equip Directiu

Josep Llinares Martorell
Director
Director del centre i membre del departament d'orientació pedagògica.
Vicenç Fluxà Cladera
Cap d'estudis
Cap d'estudis del centre i membre del departament de ciències experimentals.
Pere Galan Massanet
Cap d'estudis Cicle Formatiu
Cap d'estudis del cicle formatiu i professor del departament d'educació física.
Conxita Tortell Martínez
Secretaria
Secretaria del centre i membre del departament de matemàtiques.