Història del centre

BREU  HISTÒRIA DEL NOSTRE CENTRE

L’IES Albuhaira va començar la seva singladura el curs 95/96, la seva història és una història relativament breu. La construcció de l’IES va representar al poble de Muro veure complert el desig que els seus joves poguessin acabar al municipi la seva escolarització obligatòria. Va ser construït entre els anys 1994 i 1995, inaugurat el juny del 1995 essent batlle el Sr. Miquel Ramis Martorell.

El curs 95-96 arrancà la seva tasca docent amb cinc grups classe tots formats per joves de Muro amb un total de 125 alumnes. L’any següent amb l’arribada dels alumnes de Llubí el centre doblà el nombre de grups classe i comptà amb 284 alumnes.

El curs 97-98 es decideix denominar el centre com a IES ALBUHAIRA, un nom que fa referència al parc de S’Albufera de Mallorca que es troba al terme municipal de Muro. Aquest mateix curs acadèmic s’arribà a 323 alumnes.

El curs 1999-2000 amb la construcció de l’ institut de Sineu l’IES Albuhaira perd els alumnes de Llubí i de llavors ençà es nodreix tant sols dels alumnes de Muro. La matrícula es redueix a 256 alumnes. I després d’uns anys de descens de la matrícula aquests darrers anys l’ institut ha escolaritzat gairebé el 100% d’alumnes que han de cursar ESO del centre públic i del privat concertat de Muro.

Durant el curs 2006/07 es realitzaren obres d’ampliació del centre, la comunitat educativa ha manifestat la seva voluntat d’ampliar l’oferta educativa del centre amb estudis de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà.

El curs 2007/08 s’iniciaren els estudis de batxillerat al nostre centre, en la modalitat de Ciències Socials.

El curs 2008/09 finalitzaren els seus estudis de batxillerat la primera promoció d’alumnes íntegrament formada al nostre poble, aconseguint uns excel·lents resultats a les proves d’accés a la Universitat.

El curs 2009/10 es continuen impartint els estudis d’ESO i batxillerat de ciències socials.

El curs 2010/11 s’inicien els estudis de batxillerat de ciències i tecnologia.

El curs 2011/12 finalitzaren els seus estudis de batxillerat la primera promoció d’alumnes del batxillerat de ciències i tecnologia i es va impartir per primer cop el
cicle formatiu de grau mitjà de conducció d’activitats físico-esportives en el medi natural.

El curs 2012/13 finalitzaren els seus estudis de batxillerat la cinquena promoció d’alumnes, integralment formada a Muro, aconseguint uns excel·lents resultats a les proves d’accés de la Universitat i s’impartiren per segon any estudis de cicle formatiu de grau mitjà de conducció d’activitats fisico-esportives en el medi natural.

El curs 2013/14 finalitzaren els seus estudis de batxillerat la sisena promoció d’alumnes íntegrament formada a Muro, amb uns resultats excel·lents a les proves
d’accés a la universitat, i s’impartiren per tercer any els estudis de cicle formatiu de grau mitjà de conducció d’activitats físico-esportives.

El curs 2014/15 finalitzaren els seus estudis de batxillerat la setena promoció d’alumnes integralment formada a Muro, amb uns excel·lents resultats acadèmics, i
s’impartiren per primer cop els estudis de formació professional de grau superior d’activitats físic-esportives i es continua impartint per quart any el cicle formatiu de grau mitjà de conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural.

El curs 2015/16 finalitzaren els seus estudis de batxillerat la vuitena promoció d’alumnes integralment formada a Muro, amb uns excel·lents resultats acadèmics, i finalitzà la primera promoció dels estudis de formació professional de grau superior d’activitats físic-esportives i es continua impartint per cinquè any el cicle formatiu de grau mitjà de conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural. I es va completar la primera promoció d’alumnes de FPB.