Consell Escolar

Consell Escolar

Josep Llinares Martorell
Director
Director del centre i membre del departament d'orientació pedagògica.
Vicenç Fluxà Cladera
Cap d'estudis
Cap d'estudis del centre i membre del departament de ciències experimentals.
Conxita Tortell Martínez
Secretaria
Secretaria del centre i membre del departament de matemàtiques.  
Yolanda Domínguez Antúnez
Pedagogia Terapèutica
Professora PT de l'àrea de matemàtiques i membre del departament d'orientació. ydominguez@iesalbuhaira.cat
Antoni Amer Ginard
Professor d'educació física
Professor d'educació física, del cicle formatiu superior. Membre del departament d'educació física. aamer@iesalbuhaira.cat
Pere Perelló Vallori
Professor de llengua catalana
Professor de llengua catalana, membre del departament de català i coordinador de normalització lingüística. pperello@iesalbuhaira.cat
Margalida Ramis Fornés
AMIPA
Membre de l'AMIPA
Francisca Vallespir Sastre
AMIPA
Membre de l'AMIPA
Margalida Vives Picó
AMIPA
Membre de l'AMIPA
Margalida M. Forteza Bennasar
Ajuntament de Muro
Regidora de l'àrea d'esports
Isabel Socias Gost
PAS
Representació del personal no docent.