Departament de Matemàtiques

Membres del departament de matemàtiques

Jaume Pomar
Cap del departament de Matemàtiques
Cap del departament de matemàtiques.
Conxita Tortell Martínez
Secretaria
Secretaria del centre i membre del departament de matemàtiques.  
Maria Francisca Alorda
Professora de matemàtiques
Professora del departament de matemàtiques.
Esperança Tugores
Professora de matemàtiques
Professora de matemàtiques
Antoni Arrom
Professor de l'àrea de matemàtiques
Professor de matemàtiques i administrador de la pàgina web del centre.

 

Matèries impartides per cursos i professor 

Professors Cursos
Jaume Pomar 2n Batx. Socials 1r Batx. Socials 4r ESO (Acad.)  
Contxita Tortell 2n Batx. Científic      
Conrado Navarro 1r Batx. Científic 4 ESO (Aplic.) 3r ESO (Acad.) 2n ESO A (tutor)
Maria Alorda 1r ESO A 1r ESO B 1r ESO C 1r ESO D (tutor)
Antoni Arrom 4r ESO (Acad.) 3r ESO (Aplic.) 2n ESO B (tutor) 2n ESO C
Antoni Serra 4r ESO Pra 3r ESO (Aplic.) 3r ESO PMAR  

Tutories 

Esperança Tugores: 4t ESO C

 

Horari de visita pels pares

Documentació del departament

Informació per als pares, continguts per avaluació, dates de recuperació, criteris d’avaluació d’ESO i Batxillerat. Aquí.

Calendari de revisió i seguiment de feines per alumnes que duen l’assignatura pendent de l’any anterior. També hi trobareu les dates d’exàmen:

Pendent d’actualitzar.

Accés al l’Aula Virtual Classroom per cursos i professor

Professors Cursos
Jaume Pomar 2n Batx. Socials 1r Batx. Socials 4r ESO (Acad.)  
Contxita Tortell 1r Batx. Científic      
Esperança Tugores 2n Batx. Científic 4 ESO (Aplic.) 3r ESO (Acad.)  
Maria Alorda 1r ESO A 1r ESO B 1r ESO C 1r ESO D i E
Antoni Arrom 3r ESO (Aplic.) 2n ESO A 2n ESO B 2n ESO C i D 
Antoni Serra 4r ESO Pra 3r ESO (Aplic.) 3r ESO PMAR