PBAU

Adaptació de les proves de batxillerat per a l’accés a la Universitat a conseqüència de la situació sociosanitària provocada pel COVID-19

Convocatòries de l’any 2020

Motivació

A la reunió mantinguda pel Ministeri d’Educació i Formació Professional, el Ministeri d’Universitats i les comunitats autònomes, juntament amb la Conferència de Rectors el dia 17 de març de 2020 sobre les proves d’Avaluació de Batxillerat per a l’Accés a la Universitat (PBAU), tots els participants han manifestat la seva voluntat de treballar de manera coordinada en benefici de tot l’alumnat. En aquest sentit, es va acordar que es realitzarà la prova d’Avaluació per a l’Accés a la Universitat (PBAU), així com un ajornament de les dates.

Ateses les dificultats per acabar de desenvolupar el currículum de les diferents matèries objecte d’avaluació, així com per dedicar temps per al repàs, l’aprofundiment i la preparació específica de l’examen i per garantir que l’accés a la Universitat es produeixi en termes d’equitat i justícia per a tots i totes, es proposa una modificació en el model de prova amb l’objectiu que:

  1. L’alumnat no es vegi perjudicat per no haver treballat a classe algun bloc o blocs de contingut d’alguna de les matèries, de manera que ha de disposar de la possibilitat d’obtenir la màxima puntuació sense realitzar les preguntes corresponents a algun dels blocs de contingut de la matèria.
  2. El model de prova no s’allunyi dels models que les universitats han posat a disposició de l’alumnat i el professorat per a l’actual curs escolar 2019-2020 de manera que es contribueixi a fomentar la calma davant d’una situació d’incertesa sobrevinguda.
  3. La prova s’adapti a el model proposat en l’Ordre PCM / 139/2020, de 17 de febrer, per la qual es determinen les característiques, el disseny i el contingut de l’avaluació de Batxillerat per a l’accés a la Universitat, i les dates màximes de realització i de resolució dels procediments de revisió de les qualificacions obtingudes en el curs 2019-2020.