Borsa de treball

La Borsa de Treball està adreçada a tots els alumnes i les alumnes que han estudiat al nostre institut i restarà sempre a la seva disposició perquè la utilitzin durant tota la seva vida laboral.

La finalitat d’aquesta borsa de treball és facilitar el contacte entre les  empreses i els  ex-alumnes i així afavorir la seva inserció laboral.

OFERTES DISPONIBLES

LLOC DE TREBALL                                      ACTIVITAT                              NOM DEL CONTACTE                   TELÈFON

Centre de fitness ILLES INCA               Instructor de fitness                                Cristina                                    971 501511

Centre de fitness ILLES INCA               Monitor/a de natació                              Cristina                                    971 501511

9 Gimnàs Manacor                                  Activitats Dirigides                          Margalida Obrador                        971 552903

9 Gimnàs Manacor                                  Escola de vacances escolars           Margalida Obrador                        971 552903

9 Gimnàs Manacor  (POSSIBILITAT D’INICIAR NOVES ACTIVITATS SEGONS PREPARACIÓ I CONEIXEMENTS)